Löwen, von Löwen eller Löwe är en svensk adlig ätt, härstammande från Estland. Grenar av ätten har upphöjts i friherrlig och grevlig rang i Sverige. En av de svenska friherrliga ätterna fortlever, varav huvudmannagrenen som förut var fideikommissarier för Trollesund skriver sig Trolle-Löwen.

Löwen
UrsprungGoldenbecks socken i Estland
StamfarGerdt Leue (död 1609)
SynonymLöwe, von Löwen
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1723 (Naturaliserad 1649)
GradAdlig ätt nr 1739
Länk URLSida på riddarhuset.se
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1790
Sverige Riddarhuset i Reval
Namnvon Löwe
Introducerad1746
VärdighetAdlig ätt nr: 32
† Utslocknad i Reval
Utslocknad1700-talet
SvärdssidanFriedrich von Löwe
Löwen (friherrlig)
UpphöjdFriherrlig 1751
StamfarJohan Löwen (1697-1775)
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1775
SvärdssidanJohan Löwen (1697-1775)
Löwen (friherrlig och grevlig)
Upphöjdfriherrlig 1731, grevlig 1752
StamfarAxel Löwen (1686-1772)
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1731 (friherrlig) , 1752 (grevlig)
GradFriherrlig ätt nr 207
grevlig ätt nr 84
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1926
SvärdssidanAxel Löwen d.y.
Löwen och Trolle-Löwen nr 276
Upphöjdfriherrlig 1766
StamfarFabian Löwen (1699-1773)
SätesgårdLövsund
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1776
GradFriherrlig ätt nr 276

Släkten immatrikulerades 1746Estlands Riddarhus, men är numera utslocknad i Estland.

Adliga ätten Löwe nr 1739Redigera

Ättens äldste, säkert belagde, stamfar är befallningsmannen i Goldenbecks socken i Estland, ryttmästaren Gerhard (Gerdt) Löwe (död 1609). Ätten blev naturaliserad i Sverige med hans söner Gerhard och Fredrik Löwe som erhöll vapenförbättring 1649. Deras barn kallade sig (von) Löwen.

Gerhard Löwes sonson Johan Christoffer Löwen flyttade till Sverige och var ryttmästare vid ett kavalleri i Skåne. Johan Christoffer Löwes hustru var Metta Bille af Dybeck. Av deras tre barn blev dottern Brita gift med en ofrälse löjtnant, och yngste sonen Christian Fredrik Löwe löjtnant vid Artilleriet samt gift med Elsa Bildensköld. Gerhard Löwes adliga gren slocknade på svärdssidan med sistnämnda makars son Sten Joachim Löwen, som var ryttmästare vid Adelsfanan innan han 1773 gick i rysk tjänst där han blev överstelöjtant. Hans dotter Gustafviana Elisabeth Löwe var hustru till Jacob Johan Anckarström som halshöggs för mordet på Gustav III.

Gerhard Löwes bror Fredrik Löwe, var liksom brodern verksam i Estland men deltog senare med stor utmärkelse i trettioåriga kriget och i Karl X Gustavs krig och blev slutligen generallöjtnant 1657. Hans son Georg Johan von Löwen ärvde hans många gods där, och var gift med Barbara von Fersen. Av deras söner bör nämnas sedermera översten Otto Wilhelm von Löwen (1659-1712), gift med Helena Tott af Skedebo och sedermera amiralen Karl Henrik von Löwen (1666-1741), som dog barnlös. Av den förstnämndes barn, vilka alla kallade sig Löwen, förde tre söner ätten vidare på svärdssidan, vilka kom att bli stamfäder för tre grenar, Axel (1686-1772), Johan (1697-1775) och Fabian Löwen (1699-1773). Genom dessas upphöjelser i högre värdigheter kom den adliga ätten att bli utgången.

Friherrliga ätten nr 233Redigera

Johan Löwen (1697-1775) var president i Kammarrevisionen och i Statskontoret. Han upphöjdes till friherre 1751 och introducerades på nummer 233, men sedan han förblev ogift slocknade hans släktgren med densamma 1775.

Grevliga ätten nr 84Redigera

Axel Löwen (1686-1772) upphöjdes till friherre 1731 och introducerades på nummer 207. När han upphöjdes till greve 1751 kom den friherrliga ätten att bli utgången. Den grevliga ätten introducerades året därpå på nummer 84. Axel Löwens första hustru, grevinnan Sophia Piper, var dotter till Carl Piper och Christina, född Törnflycht. Andra hustrun var grevinnan Eva Horn af Ekebyholm. En dotter i andra äktenskapet var Eva Helena Löwen. Ätten kom att fortleva på svärdssidan med en son ur första äktenskapet, landshövdingen Axel Löwen d.y.

Den grevliga ätten utslocknade 1926 på svärdssidan.

Friherrliga ätten nr 276Redigera

Fabian Löwen (1699-1773) upphöjdes till friherre 1766 och hans söner introducerades 1776 på nummer 276. Hans hustru hette Sophia Trolle och var dotter till överstelöjtnanten Fredrik Trolle och Brita Ramel. Fabian Löwen instiftade Sjösa och Häringe i Södermanland till fideikommisser. Ätten fortlevde därifrån i två grenar, via Axel Wilhelm och Otto Johan Löwen.

Axel Wilhelm Löwen var kammarherre och gift med friherrinnan Meijendorff von Yxkull. Deras son Axel Fabian Löwen (1775-1829) ärvde Trollesund genom sin farmors far vid sidan av flera andra gods, och fick tillstånd att bära namnet Trolle-Löwen samt bära ätten Trolles vapen.

Yngre grenen utgick från ovan nämnde Otto Johan Löwen, som var rustmästare i armén och gift med grevinnan Ulrika Cronstedt vars mor var född grevinna och dotter till Swen Lagerberg. Deras ena dotter gifte sig med sin kusin från äldre ätten, och blev stammoder till den grenen. Med en av Otto Johan Löwens söner, Axel Wilhelm Löwen, slocknade den yngre grenen på svärdssidan 1863.

Huvudmannagrenen utgår från kaptenen friherre Otto Wilhelm Fabian Trolle-Löwen och hans hustru Anna Charlotta Cederstråle, dotter till Erik Tholander Cederstråle och Sophia Christina Cederstråle till Ekedal. Familjesätet var Lövsunds herrgård. Sedan den siste fideikommissarien friherre kammarherre August Trolle-Löwen avlidit avvecklades fideikommisset Trollesund.

Medlemmar i friherrliga ättenRedigera

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera