Löss eller lus kan syfta på:

 • Lössjord – en lös vindavsatt avlagring som till största delen består av silt
 • Djurlöss – en ordning i klassen insekter, vetenskapligt namn Phthiraptera
  • Blodsugande löss – en underordning i ordningen djurlöss, vetenskapligt namn Anoplura
   • Flatlus – en art i insektsordningen djurlöss som är en ektoparasit i områden med grov hårväxt hos människan, vetenskapligt namn Pthirus pubis
   • Människolus – en gemensam beteckning för de två på människan parasiterande djurlössen huvudlus och klädlus
    • Huvudlus – en lusart, som lever på människan i huvudets hårbotten
    • Klädlus – en underart av människolusen
 • Vägglus – en insekt som tillhör underordningen skinnbaggarna, inga egentliga löss men lever inomhus bland människor
 • Bladlöss – en överfamilj av insekter i ordningern halvvingar, vetenskapligt namn Aphidoidea
 • Löss (sång) – en sång till musikalen Kristina från Duvemåla 1995
 • Lus – felaktighet i datorprogram, se Bugg (dator).
 • LUS – en samarbetsorganisation för studentkårerna vid Lunds universitet, se Lunds universitets studentkårer