En rot eller lösning till en ekvation f(x) = 0 är ett värde på x sådant att ekvationen satisfieras. Mängden av alla rötter till en ekvation kallas ekvationens lösningsmängd. Rötterna brukar benämnas efter den klass de tillhör, det vill säga, som reella rötter, komplexa rötter och så vidare.

Till exempel har polynomet

de två rötterna

därför att

och

Nollställe

redigera

Ett nollställe är ett värde för vilket en funktion är noll och är för funktionen f(x) en lösning till

 . Även dessa kallas ibland för "rötter".

Högre ordningens rötter

redigera

Om en funktion f(x) har en rot i x0 sådan att

 

där g(x) är kontinuerlig och nollskild i x0, så kallas denna rot för en n:te ordningens rot.

Se även

redigera

Källor

redigera