Lär mig din väg, o Gud är en psalm med text av Ray Mascher. Den översattes till svenska av H. Johnson och sjungs till en melodi av Emil Anjou. Psalmen har tre verser i 3/4-dels takt i F-dur. Den kan kombineras med texten i Romarbrevet 12:2 vid gudstjänst.

Publicerad iRedigera