291

Länsväg 291 går från Mehedeby (E4) via Marma (Länsväg C 771) till Älvkarleby (riksväg 76).

Vägen är belägen i norra delen av Uppsala län och berör Tierps och Älvkarleby kommuner.

Vägen var före 1977 en del av E4 och har i förhållande till trafikmängden mycket god standard. Den är en viktig förbindelseväg mellan E4-motorvägen vid Mehedeby strax öster om Dalälven och riksväg 76 mellan Gävle och Östhammar, vilken ansluter till länsväg 291 vid Älvkarleby.

HistorikRedigera

Före 1985 gick länsväg 291 från dåvarande E4 (nuvarande länsväg C 600) söder om Tierp via Tierps köping och Västland till riksväg 76 vid Skärplinge. Denna vägsträcka är numera den sekundära och som sådan ej nummerskyltade länsväg C 740.

Länsväg 291 ansluter till:

Se ävenRedigera