Lägg

Wikimedia-förgreningssida

Lägg kan betyda:

  • Fläsklägg, mittendelen av grisens ben.
  • Lägg vid tryckning av böcker, det antal sidor ett tryckark bildar.
  • Ankarlägg är stången mellan repet och krokarna i ett ankare