L'Invention de l'Europe (”uppfinnandet” av Europa)[1] är en essä av Emmanuel Todd utgiven 1990 mitt under intensifierandet av det europeiska samarbetet (Maastrichtfördraget).

PresentationRedigera

I denna med källhänvisningar välförsedda essä söker Todd i en exposé analysera de händelser som skakat Europa sedan 1500 utifrån studier om de olika traditionella familjesystem i bondesamhällena, som kan beläggas på kontinenten.[1].

FamiljesystemenRedigera

(Huvudartikel: Emmanuel Todds familjesystem)

I huvuddrag är dessa familjesystem: stamfamiljen i tysk- och svenskspråkiga områden, den jämlika kärnfamiljen som återfinns i centrala Frankrike och södra Spanien, den absoluta kärnfamiljen runt Nordsjön, samt gemenskapsfamiljen i Ryssland och Finland.

Familjesystemens inverkan på utvecklingenRedigera

Den historiska utveckling som påverkats av värderingar med rötter i bondesamhällenas vitt skilda syn på familjen kan sammanfattas i följande punkter:

MassalfabetiseringenRedigera

Denna har spritt sig från regioner dominerade av stamfamiljen utifrån axeln tysktalande Schweiz till Sverige genom Tyskland; denna familjetyp besitter nämligen en särskilt hög kulturell potential i och med att endast bibelns auktoritet erkänns i Reformationen;

  • alfabetiseringen hänger alltså på det religiösa planet samman med denna familjetyps värderingar (auktoritet och ojämlikhet) som tagit sig uttryck i protestantiska Reformationen med dess predestinationsdoktrin och förnekande av den fria viljan;
  • Även den absoluta kärnfamiljen runt Nordsjön (England, östra Skottland, Holland, Danmark, södra Norge) visade sig mottaglig för överförandet av dessa värderingar på det religiösa planet.

MotreformationenRedigera

Den jämlika kärnfamiljens värderingar präglar den katolska motreformationen: alla människor har lika värde och en fri vilja att ta ansvar för sin frälsning.

SekulariseringenRedigera

På 1700-talet kommer avkristningen i regioner som domineras av den jämlika kärnfamiljen, där Guds, liksom föräldrarnas, auktoritet alltid varit svag.

IdeologiseringenRedigera

Om avkristningen går hand i hand med alfabetiseringen medför detta ideologiseringen.

Den nordiska utvecklingenRedigera

Utvecklingen i Norden fram till mitten av 1900-talet presenteras ingående:

  1. ^ L'Invention de l'Europe, Seuil, coll. L'Histoire immédiate, Paris, 1990

Externa länkarRedigera

  • Kritisk sammanfattning på engelska: [2]