Isolationism är ett begrepp inom utrikespolitiken och handelspolitiken med strävan att inom en nation undvika engagemang utanför de egna gränserna.

Se ävenRedigera