Kyrkbyn kan syfta på:

Se även redigera

  • Kyrkby – en by, på vilkens mark sockenkyrkan anlagts
  • Kyrkeby – flera platser
  • Kyrkoby – flera platser