Kyrka (olika betydelser)

grensida
(Omdirigerad från Kyrkan (olika betydelser))

Kyrka kan syfta på:

Från grekiska kyriakon, "det som hör Herren till", underförstått "Herrens hus". Ordet hus kan i det här sammanhanget inte bara betyda byggnad utan även familj, släkt eller hushåll.
 • Kyrka – en byggnad avsedd för kristen gudstjänst och religiösa studier.
 • Kyrka – lokal sammanslutning av kristna som firar gudstjänst tillsammans, se församling.
 • Kyrkan – i bestämd form, ofta med stort "K", syftar i kristen tro i allmänhet på den universella kristna församlingen.
 • -kyrka – ett ortnamnsefterled.
 • Kyrkan, Vörå – en ö i Österbotten.
 • KyrkA – förkortning för Kyrkans Akademikerförbund.

Se ävenRedigera

 • Gudstjänstlokal – en religiös byggnad guds hus avsedd för andaktsmöten, bön, ceremonier, gudstjänst, offer, ritual, och tillbedjan i de stora religionerna
 • Kongregationalism – ett begrepp som enbart rör Kristendomen
 • Samfund – en mer eller mindre fast organiserad sammanslutning av länder eller personer på gemensamma ställningstaganden
 • Trossamfund – ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en gemensam livsåskådning
 • Ecklesiologi – ett studium av kyrkan där särskild tyngdpunkt läggs på kyrkosyn
 • Praktisk teologi – en teologisk disciplin, även kyrkovetenskap