Kynologi är läran om tamhunden som djur och som redskap i människans tjänst. I utvidgad bemärkelse så innefattar kynologin även kunskapen om hundraserna, dressyr och hundsjukdomar. Det är dock inte en vetenskap i klassisk bemärkelse, utan mer av en praktisk lära.

Pudlar, typiska tamhundar

Ordet kommer av grekiska κυνός (kynós), genitiv av κύων (kýon, ’hund’) och λογία (logía, ’lära’).

Hundar har troligen så länge de varit i människans tjänst, tagits om hand av människorna. För att förmå hunden till önskvärda beteenden har människan tränat den. Detta är grunden för kynologin – människans behov av att förstå hunden och kunna använda den.

I Östeuropa används termen mer allmänt om hundförare, vilket för en svensk kan verka förvirrande.