Hundförare

person som med en hunds hjälp utför olika uppgifter

En hundförare är en person som med en hunds hjälp utför olika uppgifter. Hunden och hundföraren bildar tillsammans ett hundekipage. Nedan olika verksamheter eller myndigheter där hundförare verkar.

Hundförare i Nya Zeeland tränar sina hundar.
Den amerikanska hundföraren Susan Frank i sitt arbete med hunden Tucker vintertid.

Vidare läsning redigera

  • Elfström, Nina (2009). ”Hundförare”. Misstänkt (nr. 8): sid. s. 58-60.