Kvarteret Vaktposten

byggnad i stadsdelen Kommendantsängen i Göteborg

Kvarteret Vaktposten med adresserna Majorsgatan 5 A-B och Sveagatan 10 ligger i stadsdelen Kommendantsängen i Göteborg.[1] "Statens Järnvägars Änke- och Pupillkassa", järnvägstjänstemännens egen pensionsinrättning, köpte tomten år 1899. Kassan lät uppföra ett fyravåningshus på tomten 8 i kvarteret Vaktposten. Huset började byggas år 1899 och stod klart 1901.[2] Bostadsrättsföreningen Stinsen äger huset sedan 1984. Det blev byggnadsminne den 10 januari 2005.[3]

Kvarteret Vaktposten
Flerbostadshus
Hörnan Sveagatan–Majorsgatan.
Hörnan Sveagatan–Majorsgatan.
Land Sverige
Län Västra Götalands län
Kommun Göteborgs kommun
Ort Kommendantsängen 3:8, Göteborg
Adress Sveagatan 10, Majorsgatan 5A-5B.
Kulturmärkning
Byggnadsminne 2005-01-10
 - Referens nr. Lagskydd, RAÄ.
Arkitekt Hans Hedlund
Ägare Brf Stinsen
Färdigställande 1901
Byggnadsmaterial Tegel och natursten med plåttak.

Porten till Majorsgatan 5 B.
Cykelverkstaden på Sveagatan 10.

Byggnaden i det nordöstra hörnet av korsningen Sveagatan-Majorsgatan ritades av göteborgsarkitekten Hans Hedlund, som redan innan skapat flera märkesbyggnader i Göteborg, exempelvis:

Beskrivning av huset redigera

Exteriören mot gatan fick en mycket omsorgsfull utformning med gedigna material som tegel och natursten. Fasaderna mönstermurades och i takvåningen på båda sidor om det avrundade hörnet placerades gavelpartier med schackrutsmönster. Entréerna framhävdes genom överdelar av skulpterad natursten. Exteriören och även interiören är ovanligt välbevarad. Byggnaden har ett socialhistoriskt värde.[4]

Bostadsrättsföreningen Stinsen äger huset sedan 1984. Föreningen bildades året innan av de boende i huset. Man köpte fastigheten Kommendantsängen 3:8 av SJ-personalens Pensionsfond. Antalet bostäder uppgår till 30 och alla är upplåtna med bostadsrätt. Av lägenheterna är 29 om ett rum och kök och en om två rum och kök. I fastigheten finns det även en lokal, som hyrs ut till en cykelverkstad.

Huset har aldrig genomgått någon stor spekulationsrenovering − istället har det genom åren moderniserats varsamt. År 1918 lade man om gasbelysningen till elektricitet och 1938 fick alla husets lägenheter WC. Gasspisarna i köken finns kvar, då huset fortfarande har kvar stadsgas. Efter hand har det byggts duschar, med olika individuella lösningar, för varje lägenhet.

I källaren finns den gamla badstugan bevarad från tiden då det inte fanns bad/dusch i lägenheterna. Föreningen har en gemensam tvättstuga belägen i källaren. I källaren finns även ett hobbyrum med diverse verktyg och maskiner. I källaren finns ett övernattningsrum, som kan hyras av föreningens medlemmar när de har gäster. Från trapphusen når man stora, gemensamma balkonger i gårdsläge. Föreningen har en kullerstensbelagd innergård med utemöbler, grill, cykelställ, fontän och grönska.

Hus för järnvägstjänstemän redigera

"Statens Järnvägars Änke- och Pupillkassa", järnvägstjänstemännens egen pensionsinrättning, bildades 1872 och försåg med tiden också de anställda med bostäder. Kassan hade 1923 byggt 29 bostadsfastigheter spridda över landet från Malmö till Luleå. I bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg gav fasaderna uttryck för en strävan efter praktisk saklighet genom arkitektonisk utformning i varierande tegelstilar. En av kassans byggnader i Göteborg ritades av J.A. Westerberg – Västgötagatan 1-11 i Heden år 1888. Andra byggnader ritades av Hans Hedlund: Majorsgatan 5 i Kommendantsängen och Prästgatan 4 i Olskroken, båda år 1899. Dessa två tillhör liksom Hedlunds motsvarande hus i Jönköping de särskilt uppmärksammade i denna kategori av bostadshus.[5]

De två tomter i Göteborg, som kassan förvärvade år 1899, båda hörntomter som bebyggdes med stora fyravåningshus innehållande smålägenheter, var belägna i olika delar av staden. Olskroken intill Västra stambanan och stadens östra utfartsväg var en nästan helt utbyggd arbetarstadsdel med landshövdingehus. Här låg tomten öster om Skansen Lejonet. Kommendantsängen, som låg söder om och nedanför Skansen Kronan var ännu i början av sin utbyggnad enligt stadsplanen från 1894. Här låg mark, som staten tidigare reserverat.[6]

Huset blir byggnadsminne redigera

Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes första gången 1995 av bostadsrättsföreningen Stinsen och därefter 2003. Ett reviderat förslag till skyddsbestämmelser godkändes då av bostadsrättsföreningen. Sedan i januari 2005 är huset byggnadsminnesförklarat.[7] Detta innebär att huset har särskilt skydd och att man därmed inte kan bygga om i och utanför lägenheterna hur som helst. Skyddet innebär dessutom att föreningen kan få bidrag för så kallade antikvariska överkostnader i samband med renovering.[8]

År 1995 tilldelades Brf Stinsen Göteborgs hembygdsförbunds byggnadsvårdspris.

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Karta, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
 2. ^ Bevarandeprogram, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Arkiverad 26 maj 2015 hämtat från the Wayback Machine., redaktör Gudrun Lönnroth, Göteborgs kommun, Volym 1 (1999), s. 221.
 3. ^ Lagskydd, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
 4. ^ Lönnroth Gudrun, red (1999). Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 1. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. Libris 2901636. ISBN 91-89088-04-2 , s. 221.
 5. ^ Bevarandeprogram, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Arkiverad 26 maj 2015 hämtat från the Wayback Machine., redaktör Gudrun Lönnroth, Göteborgs kommun], Volym 1, s. 221.
 6. ^ Historik, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.
 7. ^ Staffan Sedenmalm, "Byggnadsminnesförklaring av Kommendantsängen 3:8, Majorsgatan 5 -Sveagatan 10 (fastighet), Göteborgs kommun" Länsstyrelsen Västra Götaland, Beslut 2005-01-10, DNR 432-56075-2003.
 8. ^ Beslut, Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.

Webbkällor redigera


Tryckta källor redigera

 • Lönnroth Gudrun, red (1999). Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 1. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. sid. 221. Libris 2901636. ISBN 91-89088-04-2 
 • Staffan Sedenmalm, "Byggnadsminnesförklaring av Kommendantsängen 3:8, Majorsgatan 5 -Sveagatan 10 (fastighet), Göteborgs kommun" Länsstyrelsen Västra Götaland, Beslut 2005-01-10, DNR 432-56075-2003.

Vidare läsning redigera

 • Carlson, Gösta; Falklind Hans (1987). Sekelskiftets Göteborg i färg: vykort berättar om livet förr. Lerum: Haspen. sid. 123. Libris 7792862. ISBN 91-970916-1-8 
 • Garellick, Robert (1997). Göteborg före grävskoporna: ett bildverk. Stockholm: R. Garellick. sid. 163-166. Libris 7452031. ISBN 91-630-5465-5 


Externa länkar redigera