Kvävning (att kväva) innebär att hjärnan inte får tillräckligt mycket syre. Syrebrist i hjärnan leder fort till medvetslöshet och döden. Kortare perioder av syrebrist i hjärnan kan ge hjärnskador. Ett tillstånd där kroppens vävnader har syrebrist kallas hypoxi.

Kvävning kan orsakas av fysiskt hinder för luften att komma ned i lungorna, som vid skador på bröstkorg, hårt knuten slips eller astma, av att inandningsluften har för låg syrehalt eller innehåller gifter som förhindrar syretransport såsom kolmonoxid.

Asfyxi (asphyxia neonatorum) kallas syrebrist som uppstår i samband med födseln. Detta behandlas främst genom nedkylning av barnet (måttlig hypotermi (33–34 grader) under 72 timmar. Detta skall påbörjas inom sex timmar efter födseln och reducerar risken för död och hjärnskada med handikapp. Nedkylning är obehagligt och kan skapa stress (frysningar, skakningar, ökad hjärtfrekvens). Därför ges barnen morfininfusion.

Se ävenRedigera