Öppna huvudmenyn
Kulhammare

Kulhammare är en typ av hammare som har en eller två rundade blanka sidor istället för en platt. Det finns olika storlekar på den rundade delen. En hammare med två rundade sidor kallas också för drivhammare. Det finns flera användningsområden och ett av dessa är att forma plåt genom drivning. Detta görs genom att man hamrar på plåten med den runda sidan av hammaren så att små gropar bildas i plåten (själva drivningen). Upprepas detta många gånger kommer man till slut ha hamrat ut en större grop i plåten. Ett annat användningsområde är att forma en nitskalle.