Kritisk kriminologi är en riktning inom kriminologin som riktar sig mot det etablerade/kapitalistiska samhället. Tidsperioden för denna inriktning av kriminologin avser åren från 1960-1970. Den kritiska kriminologin är sociologiskt inriktad och utgår från marxism, kritisk teori eller en annan konfliktbaserad världsåskådning. Man menar bland annat att både fängelser och övriga delar av rättssystemet är kontraproduktivt då det producerar brottslingar istället för att förebygga brott. Den kritiska kriminologin fokuserar mer på skadan av handlingar än brottet i sig och förespråkar behandling istället för straff.

Den kritiska kriminologin har i sin tur underriktningar:

Referenser redigera

  • Jerzy Sarnecki- Introduktion till kriminologi