Kristian Henrik Hjärne

svensk läkare

Kristian Henrik Hjärne (29 april 170927 juli 1794), svensk läkare.

Kristian Henrik föddes i Stockholm som son till (den mer kände) läkaren och naturforskaren Urban Hjärne och Elisabeth Carlsdotter Cederström. Han började studera vid Uppsala universitet 1727 men reste 1732 "utrikes" och avlade medicine kandidat-examen i Paris[1]. Efter återkomsten till Sverige etablerade han en stor läkarpraktik och blev bland annat livmedikus hos drottning Ulrika Eleonora.

Kristian Henrik Hjärne komponerade ett flertal nya läkemedel och kurer som blev mycket använda, till exempel

  • Hjärnes testamente, även kallat Hjärnes beska kryddor eller Hjärnes beska elixir, ett elixir med mycket besk smak. Det användes under decennier både inom och utom Sverige, från högreståndspersoner till allmoge. Medlet ansågs vara allmänt "livgivande", bra mot allehanda krämpor och skulle kunna förlänga livet.
  • Hjärnes plåster, även kallat tvålplåster, ett plåster som användes mot infekterade sår på huden men även mot invärtes sjukdomar, till exempel "lungkatarr", vatten i lungsäcken och reumatiska svullnader. Även detta fick mycket utbredd användning och fanns fortfarande 1909 med i svenska farmakopén[2].
    • Plåstret bereddes av vit tvål, olivolja, blyoxid och venetiansk terpentin utbrett på ett stycke läder eller lärft.

I sin bok Hus- och Rese-Apotek (utgiven 1739, 3:e upplagan 1815) beskriver han sina läkemedel.

NoterRedigera

  1. ^ Enligt Svenska Män och Kvinnor examen i Leyden
  2. ^ Läkemedelsförteckning, föregångaren till FASS

KällorRedigera