Kristdemokratiska och grönliberala partigruppen i Förbundsförsamlingen

Kristdemokratiska och grönliberala gruppen (Fraktion CVP/EVP/glp der Bundesversammlung (CEg) / Groupe PDC/PEV/PVL l'Assemblée fédérale (CEg) / Gruppo PPD/PEV/glp l'Assemblea federale (CEg)) var en parlamentarisk partigrupp i den schweiziska förbundsförsamlingen.

Gruppordförande Urs Schwaller, ständerråd från Fribourg.

PartigruppenRedigera

CEg-gruppen representerade 18,4 procent av valmanskåren (2007 års allmänna val). Av gruppens 36 nationalråd och 16 ständerråd hörde 31 nationalråd och 14 ständerråd till Schweiz kristdemokratiska folkparti (CVP/PDC/PPD), 2 nationalråd till Schweiz evangeliska folkparti (EVP/PEV) och 3 nationalråd och 2 ständerråd till Schweiz grönliberala parti (GLP/PVL).

De tre partiernas gemensamma förbundsförsamlingsgrupp, som bildades 2007. Den Kristdemokratiska gruppen (C) som funnits i Förbundsförsamlingen under den föregående mandatperioden bestått av enbart politiker från det kristdemokratiska folkpartiet. CEg-gruppen var i sina beslut oavhängig andra partiorgan, men stödde de tre partiernas mål och program. CEg-gruppen sörjde ensam för att nominera kristdemokratiska folkpartikandidater till Förbundsrådet (regeringen).

Efter 2011 års val upplöstes CEg-gruppen och det grönliberala partiet bildade en egen förbundsdagsgrupp, medan de två andra partierna bildade en ny gemensam grupp.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Fraktion CVP/EVP/glp der Bundesversammlung.

Externa länkarRedigera