Kraftvärmeverk

verk som producerar både kraft och värme
Brista kraftvärmeverk utanför Märsta
Masnedøs kraftvärmeverk i Danmark

Kraftvärmeverk är en kombinerad anläggning, som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producera kraft och nyttiggjord värme, det vill säga elektricitet och fjärrvärme. I motsats till värmekraftverket utnyttjar man alltså här en större del av den tillförda värmeenergin. Tekniken medför att 80–90 procent av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara, medan ett värmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad av maximalt cirka 50 procent.[1] Kraftvärme bygger på att det finns möjlighet att ta emot den värme som "blir över" vid produktionen av el, oftast i ett fjärrvärmenät.

AnläggningenRedigera

Rent tekniskt går det till så att vatten kokas till ånga, som sedan överhettas till mellan 500 och 600 °C i en ångpanna. Ångan driver en turbin som ger mekanisk energi genom att snurra i hög takt, oftast med 3 000 varv per minut (beroende på hur många poler generatorn har). Turbinen är kopplad till en generator som omvandlar den mekaniska energin till elektrisk energi. Efter det att ångan gått genom turbinen, har den tappat i tryck och temperatur och kyls därefter ner i en kondensor, som tar upp värmen från ångan och leder den vidare ut i fjärrvärmenätet. Därefter leds det kondenserade vattnet (kondensat) tillbaka till matarvattentanken och vidare in i pannan i ett kretslopp.

VerkningsgradRedigera

Egentligen ses kondenseringen som en energiförlust, men eftersom kraftvärme går ut på att sälja även värme till kunder, kan den räknas med som "producerad" energi. Detta gör att verkningsgraden i anläggningen ökar från cirka 30–40% till runt 90%. Driften av ett kraftvärmeverk planeras idag till stor del efter fjärrvärmenätets värmebehov, men vid en del anläggningar med stora ackumulatortankar planeras driften för att försöka producera el efter elpriset, ett exempel är Kraftvärmeverket i Linköping.

En del anläggningar kan övergå till ren elproduktion (kondensdrift) och/eller så kallad blanddrift, då man tar tillvara en valfri andel av värmen och kyler bort resten. Vid denna typ av elproduktion kopplas en kallkondensor till ångcykeln den kyls med sjövatten eller kyltorn i stället för fjärrvärmevatten. Möjlighet för blanddrift är vanlig i Finland där det inte finns tillräckligt med älvar för att kunna producera vattenkraft till lika stor andel som i Sverige och i Norge. På regnfattiga somrar då vattenkraft inte kan importeras från Sverige och Norge har användande av kondensdrift således en avgörande roll i den finländska elförsörjningen.

BränsleRedigera

Kraftvärmeverk kan eldas med fossila bränslen som kol, olja och/eller naturgas. Idag blir det dock allt vanligare med förnybara energikällor som avfall, biomassa, pellets, ved, träflis från energiskog och liknande.[2] Ett kraftvärmeverk kan dessutom drivas med kärnbränsle.[3]

Västerås kraftvärmeverk är det största avfallsverket i världen.[4]

KällorRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin om kraftvärmeverk
  2. ^ Fortums nya bioeldade kraftvärmeverk i Värtan Arkiverad 14 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine., Fortum media (2012-12-20).
  3. ^ ”Fjärrvärme kan bli framtida biprodukt”. Allt om atomen. svenskkarnkraft.se. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525085645/http://www.svenskkarnkraft.se/nyheter/?news_id=20&news_page=1. Läst 1 april 2020. 
  4. ^ ”Her fyrer de hele byen på flis og søppel”. Teknisk Ukeblad. http://www.tu.no/artikler/her-fyrer-de-hele-byen-pa-flis-og-soppel/347378. Läst 30 maj 2016. 

Se ävenRedigera