Kraftfoder är koncentrerat djurfoder till framför allt nötkreatur, hästar och får, för att komplettera grovfodret (, ensilage med mera). Det utgörs vanligen av spannmål, rapskaka, soja med mera, men även biprodukter från livsmedelsindustri såsom melass, drav, och vassle.

Kraftfoder för hästar

Kraftfoder köps färdigblandat från en foderfabrik, eller blandas på plats på gården.

Till bland annat svin och fjäderfä används endast kraftfoder varför man i dessa sammanhang inte talar om kraftfoder utan bara om foder.

Djurparker utfodrar med särskilda kraftfoder för att tillgodose de olika djurens skilda behov. I Sverige produceras bland annat giraff och gorillapellets samt djurparkspellets special.