Se även: Korstecken

Kors (), U+2020 DAGGER, är ett tecken som har formen av ett latinskt kors och användes tidigare i svensk text som nottecken i stället för asterisk eller notsiffror, som är brukligt i modern svensk text. Korset används fortfarande som nottecken i modern engelsk litteratur, och har en särskild plats i Unicode-uppsättningen. Ibland ses benämningen "dolktecken" efter engelskan, efter dess härkomst ur tecknet obelus.


Skiljetecken och andra typografiska symboler

Egentliga skiljetecken


Sekundära skiljetecken (skrivtecken)


Osynliga skiljetecken (luft)


Övrigt


Enkelkorset (†) och dubbelkorset (‡) i olika utformningar.

I svensk text används korset numera främst för att visa dödsdag, till exempel i dödsannonser, där asterisk (*) visar födelsedatum:Beata Lundström

* 28 nov. 1892
† 15 maj 1976
...

Tecknet används även i protokoll över schack-partier för att beteckna att en av kungarna står i schack. Där används dubbelkorset för att beteckna schack matt.

På kartor anger ett (liggande) kors platsen för en kyrka.

I floror och svampböcker har korset använts för att beteckna giftighet. Betydelsen brukar då vara † = giftig och †† = mycket giftig/dödligt giftig. Ibland förekommer även beteckningen (†) = oätlig, illasmakande. Dessa beteckningar är inte vedertagna utan måste kontrolleras mot förklaringen i aktuell bok. Numera brukar giftighet skrivas ut i klartext.

Unicode-koden för korset är U+2020 och HTML-koden &#134.