Halvhög punkt (·) är ett skiljetecken som består av en punkt av samma typ som en vanlig slutpunkt (.) som är placerad på ungefär samma höjd som ett plus- eller minustecken. Tecknet används:

  • som multiplikationstecken (not: Språkrådet hänvisade år 2008 endast till tecknet "bullet operator" "∙" (U+2219) som multiplikationspunkt).[1]
  • i kemiska formler för att ange att exempelvis vatten är bundet i ett salt (ex. SnCl2·H2O).
  • i främst engelskspråkig text, som decimaltecken: 1·63 för 1,63.
  • i antik text, till exempel med runor, som skiljetecken för att separera ord (U+16EB används för runor).
  • i grupper om tre som utelämningstecken () i matematiska texter där användandet av …… inte är lämpligt.
  • i katalanskan för att skilja mellan digraferna ll och l·l (till exempel i ordet col·lecció). (U+00B7 används för det; i svenskt Mac OS finns det under skift+alt+.)
  • I lexikon för att avskilja ordled, exempelvis hund‧en (U+2027 används för detta), indikerar även där bindestreck lämpligen infogas om avstavning behövs.
·

Skiljetecken och andra typografiska symboler

Egentliga skiljetecken


Sekundära skiljetecken (skrivtecken)


Osynliga skiljetecken (luft)


Övrigt


·

HTML och Unicode

redigera

I Unicode finns flera halvhöga punkter:

Tecken HTML-kod Unicode Namn Andra teckenuppsättningar
· · U+00B7 (Middle dot) Ingår även i Latin-1
᛫ U+16EB (Runic single punctuation)
• U+2022 (Bullet)
舱 U+2027 (Hyphenation point)
∙ U+2219 (Bullet operator)
⋅ U+22C5 (Dot operator)
〮 U+302E (Hangul single dot tone mark)
・ U+30FB (Katakana middle dot) Ingår även i Shift JIS
・ U+FF65 (Halfwidth Katakana middle dot)

Se även

redigera

Referenser

redigera