Korrespondens

Wikimedia-förgreningssida

Korrespondens kan syfta på:

  • Korrespondens – kommunikation i form av text
  • Korrespondenskommitté – skuggregeringar organiserade av ledarna för de tretton kolonierna i Nordamerika
  • Korrespondenskort – ett kort avsett för ett kortfattat brevmeddelande
  • Korrespondensprincipen – inom fysik, att beteendet hos system som beskrivs med kvantmekanik närmar sig klassisk mekanik när kvanttalen är stora
  • Korrespondensschack – schack som spelas mellan personer på stort avstånd
  • Korrespondensteori – inom filosofi, sanning beskriver sanning som korrespondens mellan en trosuppfattning och (vanligtvis) en yttre värld
  • Korrespondensundervisning – en äldre form av distansundervisning

Se ävenRedigera