Kopparbergs tingshus

byggnadsminne i Kopparberg

Kopparbergs tingshus är en byggnadsminnesförklarad byggnad i Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun.

Kopparbergs tingshus
Kopparbergs tingshus.png
PlatsGruvstugetorget 3, Kopparberg
TypTimmerhus på stensockel
AnvändningTingshus
Våningar ovan jordEn våning med inredd vindsvåning
Färdigställd1642
Renoverat1758 (möjligen i praktiken nybyggnad), 1893
StatusByggnadsminne
ByggherreLjusnarsbergs bergslag
ArkitektFritz Eckert (ombyggnad 1893)

Tingshuset är beläget vid Gruvstugetorget i Kopparberg och har sitt ursprung i en 1642 uppförd gruvstuga, som också fungerade som första tingshus för det 1840 inrättade Ljusnarsbergs härad, 1855 namnändrat till Nya Kopparbergs bergslag. Tingshuset genomgick 1757–1758 antingen en omfattande renovering, eller revs helt eller till övervägande del och nybyggdes. Huset hade efter detta byggnadsarbete samma T-formade planform som dagens byggnad.

På 1890-talet genomgick byggnaden en ny omfattande ombyggnad med Fritz Eckert som arkitekt, vilken slutfördes 1893. Ombyggnaden gav byggnaden ett fornnordiskt formspråk.

Tingshuset är en timmerbyggnad på stensockel, med fasad av falurödfärgad fjällpanel av trä. Vindsvåningen är utkragad och vilar på svarvade spiralvridna träkolonnetter på plintar. Taket är klätt med svartmålad fjällpanel. Huset har ett delvis plåttäckt torn med en urtavla i vart och ett av väderstrecken.

Huvudentrén ligger mot Gruvstugutorget. Den rektangulära tingssalen, som nu används som samlingssal, har sin entré från foajén genom en bred pardörr. På salens väggar har målats deviser med uppbyggliga budskap. Huset ombyggdes för att tjäna som tingshus, men förhandlingarna flyttades redan 1899 till Lindesberg, i och med att rätten inordnades i Lindes domsagas tingslag. Byggnaden användes därefter av Ljusnarsbergs kommun.

I tingshuset finns bevarade möbler från 1800-talet.

KällorRedigera