Byggherre är enligt plan- och bygglagen (PBL) den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.[1] Byggherren skall se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL. Byggherren skall vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning.[2] Byggherren är också ansvarig för det mesta som har med arbetsmiljö att göra, bland annat att upprätta en arbetsmiljöplan.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ 1 kap. 4 § Plan- och bygglagen (2010:900)
  2. ^ ”Roller och ansvar för reglerna i EKS”. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/om-eks/roller/. Läst 9 mars 2019. 
  3. ^ ”Byggherre - BuildSafe Arbetsmiljöplan” (på amerikansk engelska). arbetsmiljoplan.se. https://arbetsmiljoplan.se/ordlista/byggherre/. Läst 12 december 2017.