Kopieringsskydd är ett skydd eller hinder för att undvika kopiering och icke-auktoriserad användning av data, film eller musik. Detta läggs oftast in för att förhindra att skivor och program olagligt kopieras och sedan fildelas över hela världen. Ett kopieringsskydd kan innebära att en musikskiva inte går att spela upp i en dator eller att man inte kan ta en säkerhetskopia av ett köpt spel eller program. Det finns lite olika tekniker för kopieringsskydd, vanligast är att någon typ av programvara läggs med på skivan och "säger åt" datorn vad den får göra och inte. En annan typ av kopieringsskydd är macrovision som försvårar kopierandet av en analogt lagrad videofilm.

Vanliga typer av kopieringsskyddRedigera

Det finns även möjlighet att kombinera ovanstående skydd.

Som regel kan man säga att hur bra kopieringsskydd man än har, så finns det alltid ett sätt att komma förbi dem.

KritikRedigera

En vanlig invändning mot kopieringsskydd är att de ofta förhindrar fullt lagliga användningsområden för produkten, och begränsar konsumentens möjligheter att använda produkten som han/hon vill. Kopieringsskyddade CD-skivor fungerar t.ex. inte i alla CD-spelare, eftersom sådana skivor inte följer CD-standarden. Kopieringsskydd kan också inverka negativt på produktens kvalitet, och t.ex. medföra sämre bild eller ljud.

Se ävenRedigera