Konventionen om inspektion av emigranter ombord på fartyg

Konventionen om inspektion av emigranter ombord på fartyg (ILO:s konvention nr 21 angående inspektion av emigranter ombord på fartyg, Convention concerning the Simplification of the Inspection of Emigrants on Board Ship) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 5 juni 1926 i Genève. Konventionen specificerar under vilka villkor inspektioner av utländska fartyg får genomföras. Konventionen består av 15 artiklar.

ILO-konvention
C21
Konventionen om inspektion av emigranter ombord på fartyg
Antagen 5 juni 1926
Ikraftträdande 29 december 1927
Status Skrinlagd
Ratificeringar 28 stater
Typ Teknisk
Ämne Nattarbete
Föregående Efterföljande
Konventionen om nattarbete i bagerier Konventionen om sjömäns anställningsavtal

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 33 stater, varav 5 har sagt upp den i efterhand. De länder som har ratificerat och inte sagt upp konventionen är:

  Argentina
  Österrike
  Bangladesh
  Brasilien
  Bulgarien
  Colombia
  Kuba
  Tjeckien
  Danmark
  Finland
  Indien
  Irland
  Japan
  Luxemburg
  Malta
  Mexiko
  Burma
  Nederländerna
  Nicaragua
  Norge
  Pakistan
  Panama
  Slovakien
  Sverige
  Uruguay
  Venezuela

KällorRedigera