Konventionen om hemsändning av sjömän

Konventionen om hemsändning av sjömän (ILO:s konvention nr 23 angående hemsändning av sjömän, Convention concerning the Repatriation of Seamen) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 23 juni 1926 i Genève. Konventionen gör gällande att sjömän ska återföras till sina hemländer, alternativt till den hamn där resan började, efter avklarad färd. Konventionen består av 14 artiklar.

ILO-konvention
C23
Konventionen om hemsändning av sjömän
Antagen 23 jun 1926
Ikraftträdande 16 april 1928
Status Utdaterad
Ratificeringar 22 stater
Typ Teknisk
Ämne Anställningsvillkor
Föregående Efterföljande
Konventionen om sjömäns anställningsavtal Konventionen om sjukförsäkring för arbetare inom industri och handel och tjänstefolk

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 47 stater, varav 25 har sagt upp den i efterhand.

KällorRedigera