Konventionen om begränsning av arbetstiden i kolgruvor

Konventionen om begränsning av arbetstiden i kolgruvor (ILO:s konvention nr 31 angående begränsning av arbetstiden i kolgruvor, Hours of Work (Coal Mines) Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 18 juni 1931 i Genève. Konventionen slår fast regler om arbetstid för människor som jobbar i kolgruvor och består av 23 artiklar.

ILO-konvention
C31
Konventionen om begränsning av arbetstiden i kolgruvor
Antagen 18 juni 1931
Ikraftträdande -
Status Tillbakadragen
Ratificeringar 2 stater
Typ Teknisk
Ämne Arbetstid
Föregående Efterföljande
Konventionen om arbetstid för affärs- och kontorsanställda Konventionen om skydd mot olycksfall vid hamnarbete (reviderad)

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av två stater.

KällorRedigera