Konventionen om arbetstid för affärs- och kontorsanställda

Konventionen om arbetstid för affärs- och kontorsanställda (ILO:s konvention nr 30 angående arbetstid för affärs- och kontorsanställda, Hours of Work (Commerce and Offices) Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 28 juni 1930 i Genève. Konventionen slår fast regler om arbetstid för affärs- och kontorsanställda och består av 19 artiklar.

ILO-konvention
C30
Konventionen om arbetstid för affärs- och kontorsanställda
Antagen 28 juni 1930
Ikraftträdande 29 augusti 1933
Status Interim
Ratificeringar 30 stater
Typ Teknisk
Ämne Arbetstid
Föregående Efterföljande
Konventionen angående tvångs- eller obligatoriskt arbete Konventionen om begränsning av arbetstiden i kolgruvor

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 30 stater, varav 2 har sagt upp den i efterhand.

KällorRedigera