Kontrollstyrelsen var ett ämbetsverk som existerade mellan 1909 och 1970. Det hade tillsyn över "de accisspliktiga näringarna" (de som betalade tillverknings- och omsättningsskatter). Med Brattsystemets införande 1919 blev det ansvarigt för alkohollagstiftningens tillämpning, särskilt systembolagens verksamhet. Ämbetsverket upphörde den 31 december 1970. Dess arbetsärenden uppgick den 1 januari 1971 upp i det nybildade Riksskatteverket.

Chefer redigera

Överdirektörer redigera

Generaldirektör redigera

Källor redigera

Nationalencyklopedin, band 11 , Kil - Käf