Elof Cardelius

svensk ämbetsman

Elof Carl Fredrik Cardelius, född 22 oktober 1902 i Göteborg, död 4 mars 1982 i Stockholm,[1] var en svensk ämbetsman.

Cardelius, som var son till landskontorist August Carlsson och Frida Svensson, blev juris kandidat i Uppsala 1928. Han blev amanuens vid Riksräkenskapsverket 1929, revisor vid marinförvaltningen 1937, sekreterare i allmänna lönenämnden 1939, blev kanslichef i statens krisrevision 1942, i statens sakrevision 1944–1954 (styrelseledamot 1951–1961, ställföreträdande ordförande 1960–1961), överdirektör och chef för Kontrollstyrelsen 1954 och var dess generaldirektör 1959–1970. Han var styrelseledamot i Statens bakteriologiska laboratorium 1954–1958 (ordförande 1956–1958), sekreterare i riksdagens verks lönenämnd 1942–1946, ledamot och ordförande i statliga kommittéer och utredningar, ledamot av Riksrevisionsverket 1961–1971, ordförande i kilometerskattenämnden 1971–1972 och skattmästare i Svenska institutet i Rom 1971–1974.[2] Cardelius är begravd på Djursholms begravningsplats.

KällorRedigera

NoterRedigera