Kontraktionsavbildning, inom matematiken en avbildning där avståndet mellan två punkter före avbildningen är större än avståndet mellan dem efter avbildningen. Avbildningarna aktualiserades i slutet av 1980-talet, speciellt i form av itererande funktionssystem, eftersom de kan representera bilder med naturliga utseenden.

DefinitionRedigera

En avbildning   kallas för kontraktionsavbildning för det metriska rummet   med metriken  , om för alla  ,

 

för en reell konstant  .

Man kan definiera en kontraktionsavbildning mellan två olika metriska rum,   och  , som en avbildning   där det finns ett k,  , så att för alla   i X:

 

EgenskaperRedigera

Varje kontraktionsavbildning är Lipschitzkontinuerlig och därmed även likformigt kontinuerlig.

En viktig egenskap för kontraktionsavbildningar är att det finns exakt en punkt   som är invariant under avbildning  . Givet en avbildning  , så kommer alla punkter att transformeras till denna punkt (Banachs fixpunktssats) Detta betyder att om punkten   representerar en av alla möjliga bilder i "bildmängden"  , finns det en avbildning   som kan representera bilden. Problemet är då att finna den rätta kontraktionsavbildningen som kan reproducera bilden.