Kontrakt (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Kontrakt kan syfta på:

  • Kontrakt (kyrkoverksamhet) – en kyrklig samverkansenhet
  • Kontrakt – ett skriftligt avtal, se avtal
  • Kontrakt (API) – en kvasiformell beskrivning på hur, och vilka villkor som ska vara uppfyllda, för att ett API eller en API-funktion ska anropas
  • Kontrakt (psykoterapi) – de överenskommelser terapeut och patient gör med varandra under bedömningssamtalen innan terapin påbörjas