Kontanter är fysiska pengar som mynt och sedlar. De utges ofta av en centralbank, där staten står garant för deras värde, men har särskilt historiskt även givits ut av privata banker.

Kontanter.

Med kontant betalning avses att betalningen sker samtidigt som varan eller tjänsten levereras. I utvidgad betydelse innebär det att betalningen inte behöver ske just med sedlar och mynt, utan kan också handla om en betalning med check eller en penningöverföring från köparens till säljarens bankkonto som görs samtidigt med leveransen. I denna utvidgade betydelse är kontant betalning att se som motsatsen till kreditbetalning.

En äldre betydelse av ordet kontant är även "nöjd, förtrolig".[1]

Det genomsnittliga värdet av svenska kronor i cirkulation för 2012 var 94 miljarder kronor.[2] Det motsvarar 9837 kronor per person oavsett ålder.[3] Antalet sedlar var 336 miljoner eller 35 sedlar per person.

Säkerhet redigera

Kontanter är vanligtvis mycket säkra, eftersom kontanter vanligtvis förvaras i tryggt förvar på bank och därmed förvaras mycket svåråtkomligt för obehöriga. Mindre mängder kontanter kan även förvaras tämligen tryggt i låsta kassaskåp eller någon annan svåråtkomlig, vanligtvis låst, förvaringsplats. Dessutom finns en bankgaranti som garanterar att kontanternas ägare blir ersatt, upp till ett visst belopp, även om banken inte har kontanter när insättaren begär att få ta ut sina insatta kontanter. Genom att kontanter huvudsakligen förvaras i tryggt förvar på bank och att kontanter tas ut från en bank, endast i smärre mängder efter behov, så kan riskerna med kontanter minimeras till mycket låga risknivåer. De begränsade mängder kontanter som tas ut från en bank, avsett för närmaste tidens betalningar, bör förvaras så otillgängligt för obehöriga som möjligt, exempelvis i plånbok som förvaras i igenknäppt ficka (helst innerficka). Ovarsam hantering och förvaring av kontanter kan dock medföra avsevärda risker. Att ha med sig stora summor kontanter under lång tid medför exempelvis onödiga risker och bör därför undvikas. Att låta kontanter ligga framme synliga för obehöriga, eller i en synlig lättryckt handväska, är också olämpligt, eftersom sådan förvaring av kontanter inbjuder till stöld.

Avgifter redigera

Betalning med kontanter kan ske helt avgiftsfritt. Banker och värdetransportföretag tar dock avgifter av butiker för att hantera kontanter.

Snabbhet redigera

Kontantdonation eller -betalning kan ske väldigt snabbt, speciellt när betalning genomförs med jämna pengar.

Se även redigera

Källor redigera