Kontantkort är ett elektroniskt kort som laddas med ett visst kontantbelopp. Det har en mängd användningsområden, och finns både för omladdning och för engångsbruk. Det tillgängliga beloppet sparas vanligtvis i kortets minne.

Exempel på kontantkortRedigera

  • Kort för mobiltelefoner, som används istället för ett vanligt abonnemang (där betalningen sker via fakturering). Dessa kort kan omladdas.
  • Telefonkort för telefonautomater.
  • Reskort, ett kort med reskassa för resor. Finns både engångskort och sådana som kan laddas på.
  • Kort för fotostatkopiatorer är vanligt på universitet och bibliotek.
  • Cashkortet, som var ett universalkort.
  • Kort som ger tillgång till digitala betalkanaler och fungerar som alternativ till bindande abonnemang. När den förbetalda giltighetstiden löpt ut kan kortet laddas på nytt.