Konstnärskoloni betecknar en samling av konstnärer, med olika inriktning, som för någon tid slagit sig ned på samma ort och där konstnärerna inte behöver ha något gemensamt mål eller gemensamma utställningar utan det som utgör grunden för kolonin är endast platsen.

Exempel på konstnärskolonierRedigera

Se ävenRedigera