Konsonans, musikaliskt intervall, harmoni eller ackord som av flertalet människor upplevs som välljudande. Motsatsen är dissonans.

Se även redigera