Konferencier eller konferencié, även konferenciär om kvinnlig konferencier,[1] (franska conférencier), är en talare som presenterar något för en publik, exempelvis ett scenframträdande eller en cirkusakt, och som sålunda kan föra handlingen i framträdandet framåt och/eller få publiken i rätt sinnesstämning. Själva ordet kommer från latinets conferre som betyder sammanföra. En konferencier blir därmed den som har uppdraget att sammanföra. Ibland används även uttrycket värd.

Adam Alsing som konferencier under Rix FM Festivalen 2016 i Kungsträdgården i Stockholm.

I sammanhang där talaren har en mindre synlig roll, exempelvis i sportsammanhang, på marknader och festivaler, används istället ordet speaker. Vid marknadsföring av produkter/tjänster talar man om demonstratör och det mindre vanliga demonstratris[2].

Den engelska benämningen är Master of ceremonies (MC).

Källor redigera