Komparativ politik (eller jämförande politik eller komparativ statsvetenskap) är en disciplin inom statsvetenskapen. Någon enhetlig uppfattning om vad denna disciplin ska innehålla finns inte men studier av staters centrala förvaltningar och jämförelse av olika staters politiska system är huvudfokus.

Trots att klassificering av regimtyper återfinns i Aristoteles Politica kan jämförande politik som vetenskapsdisciplin ses som relativt ny då studier i detta ämne tog fart först efter andra världskriget.

Se även redigera