Kommen bröder, nu vi tåga är en psalmtext ur sångboken Väckelse- och lofsånger. De 4–5 verserna är 6-radiga och de bägge sista raderna sjungs i repris. Texten är författad av Otto Alfred Ottander. Emil Gustafson valde bibelcitatet Se, vi gå upp till Jerusalem. Matteusevangeliet 20:18 till denna psalm. Ottanders femte vers är inte medtagen i Hjärtesånger 1895. Psalmen inleds med "Kommen, bröder, vi nu tåga".

Publicerad iRedigera

Texten till Kommen bröder, nu vi tåga finns på Wikisource.