För andra betydelser, se Kolonisation (olika betydelser).

Kolonisation, eller kolonisering, är ett fenomen som uppstår när en eller flera arter bosätter sig i ett nytt område. Ursprungsbetydelsen, som kommer från latinets colere, "att bebo, besöka, utöva, vakta, respektera",[1] syftade endast på människans utbredning. Termen lånades av 1800-talets biogeologer för att beskriva beteenden hos fåglar, bakterier och växter[2] (kolonisering).

Mänsklig kolonisering inbegriper inte bara det som associeras med kolonialism. Kolonialism syftar på nybyggarkolonier, handelsposter och plantager medan kolonisering beskriver alla storskaliga migrationsflöden av en befolkning till en "ny" plats, till exempel immigration och användande av gästarbetare.

ReferenserRedigera

  1. ^ http://www.etymonline.com/index.php?search=colony&searchmode=none
  2. ^ Marcy Rockman, James Steele (2003). The Colonization of Unfamiliar Landscapes. Routledge. ISBN 0-415-25606-2