Kolonisering (biologi)

biologisk process där en art sprids till nya områden

Kolonisering handlar främst om en arts spridning till områden där den förut varit sparsamt representerad, eller inte representerad alls. En art i det här avseendet behöver inte nödvändigtvis avse en rent biologisk representation.[förtydliga]

Kolonisering behöver inte betyda att arten lever i kolonier.

Ordet "kolonisation" används dock främst när det gäller människans spridning av det egna riket.