Koherens

Wikimedia-förgreningssida

Koherens syfta på:

  • Koherens (fysik) – en egenskap hos vågor som beskriver hur väl en vågs fas korrelerar över hela vågen
  • Koherentism – en kunskapsteoretisk teori