Klocka kan syfta på:

 • Klocka – en tidmätare, se ur
 • Klocka – en gjuten uppochnedvänd skål i metall och är ett redskap avsett för ljudalstring, så kallad ringning
  • Kyrkklocka – en klocka, som används i anslutning till en kyrka
  • Slagklocka – en klocka på vilken en hammare slår för att markera tiden
  • Vällingklocka – en klocka på en större gård som användes för att sammankalla gårdsfolket
  • Skeppsklocka – n klocka med kläpp som används på båtar och fartyg
  • Klockspel – ett mekaniskt, elektriskt eller automatiskt musikinstrument som spelar på gjutna klockor
  • Handklocka – en liten klocka
 • Rörklockor – ett slagverksinstrument som ingår i gruppen malletinstrument
 • Dörrklocka – en mekanisk eller elektrisk ringklocka
 • Ringklocka
 • Gasklocka – en cisternliknande anläggning byggd för att lagra stadsgas eller naturgas
 • Dykarklocka – ett slags instrument för att dyka som kan jämföras med ett upp-och-nervänt glas som sänks ner i vatten
 • Klockväxter – en växtfamilj med mer eller mindre klockformade blommor
 • Klockcykel – cykeltiden för klocksignalen hos till exempel en processor

Se även redigera

 • Klockor – en typ av slagverk i symfoniorkester
 • Klockning – en tillskärningsteknik för tyg
 • Koskälla – ett föremål av metallplåt i trapetsoid lådform med en sida öppen