Praktisk medicin, även kallad klinisk medicin, är medicinsk vetenskap inriktad på praktik och tillämpning, och den direkta kontakten med patienterna.

Operation av ett öra. Kirurgi är en av specialiteterna i praktisk medicin.

Praktisk medicin handlar framför allt om sjukvård och friskvård, det vill säga behandling och förebyggande av sjukdom och ohälsa.

Exempel på specialiteter i praktisk medicinRedigera