Klänge är en växtdel som håller fast ett klättrande växt. Ett klänge är långt och smalt och drar ihop sig spiralformigt när det hittat fäste. Det är inte samma sak som en slingerväxt eller lian, där hela stammen vrider sig.

Klängen kan utvecklas från nästan alla sorters växtdelar. Det finns rotklängen, stamklängen (sidoskott), stipelklängen (se stipler), bladklängen (se blad) eller uddbladsklängen (se bladformer).