Kjellbergska flickskolan

flickskola i Göteborg
Ej att förväxla med Kjellbergska gymnasiet.

Kjellbergska flickskolan var en flickskola i Göteborg som började sin verksamhet 1835 och upphörde 1967.

Kjellbergska flickskolan
Storgatan 3 Göteborg.JPG
Huset vid Storgatan 3 i Göteborg, där skolan en gång var inrymd.
SkoltypFlickskola
OrtGöteborg
LandSverige Sverige
Grundad1835
Nedlagd1967
Skolbyggnaden vid Södra Vägen, riven 1967.

HistorikRedigera

BakgrundRedigera

Genom sitt testamente på 75-årsdagen (22 oktober 1826)[1] utlovade grosshandlare Jonas Kjellberg 50 000 riksdaler till ett "fruntimmers seminarium" i Göteborg, "till förmån för detta i så motto vanlottade kön, att der undervisas i allt hvad flickan, för att beredas till en kunnig, sedig och väl utbildad samhällsmenniska, god maka och from husmoder, har nödigt att lära och veta". Testamentet stipulerade även att en fond bildades, där avkastningen så småningom skulle användas till uppförandet av ett eget skolhus. Reglementet för skolans verksamhet i 30 paragrafer upprättades av Kjellberg den 25 januari 1827.[2]

VerksamhetRedigera

Skolan inrättades 1832 och öppnades den 22 oktober 1835 för 15 elever som snart ökade till 30, i åldern 9 till 16 år. Skolämnena var religion, franska, tyska, engelska, svenska, historia, geografi, skönskrivning, räkning, musik, ritning och handarbete. Verksamheten inrymdes först i det så kallade Kindbergska arvingarnas hus vid Spannmålsgatan.[3] Skolan hade en viss undantagställning av vad som var vanligt för samtidens flickskolor av två skäl: dels hade den som uttalat mål att ge kvinnor en utbildning som de kunde använda till att försörja sig själva som yrkesmänniskor, och dels var den avgiftsfri för att kunna ta emot just de elever ur borgerskapet som hade behov av att kunna försörja sig själva, något som ställer den nära Fruntimmersföreningens flickskola.[4]

Direktionen för skolan utgjordes av domprosten D.M. Hummel (ordförande), adjunkten Magnus Ullman, regementspastorn A.J. Broman, grosshandlaren A.G. Levgren, grosshandlaren J.A. Kjellberg, grosshandlaren I.A. Stangenett och juveleraren Johannes Daniel Blomsterwall. Biskopen över Göteborgs stift skulle enligt reglementets första paragraf alltid vara hedersledamot av stiftelsen. Den första lärarinna som skulle leda verksamheten var änkefru Helena Eldrup, då anställd vid Societetsskolan i Göteborg.

Genom annonser i stadens tidningar uppmanades föräldrar och målsmän, "som ansågo sig competente", att anmäla sina barn eller myndlingar för skolans direktion i domprosthuset "den 28 september kl. 3 e. m." Av 21 anmälda sökande till skolan antogs 15 flickor i åldern 8-15 år.[5] Läsåret 1842 utexaminerades 24 elever. Samma år utgjordes skolans fond av 43 935 riksdaler.[6] Vårterminen 1875 undervisades 92 elever på skolan.[7] Skolan fick statsunderstöd från 1903.[8] Från 1909 utfärdade skolan normalskolekompetens.

Kjellbergska flickskolan omorganiserades 1863 och 1868 till en högre flickskola enligt ett reformprogram skapat utifrån Statens Normalskola för flickor vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm.[9]

LokalerRedigera

År 1870 uppfördes på den Hasselbladska ängen, senare Storgatan 3, flickskolans hus efter ritningar av Frans Jacob Heilborn. Verksamheten växte, varför ett nytt skolhus 1897-98 uppfördes vid Södra Vägen 23. Det var Göteborgs stad som ställde tomten nr 45 i kvarteret Glimmingehus i fjortonde roten, till förfogande. Arkitekt var Adrian C. Peterson.

SeminariumRedigera

Kjellbergska flickskolan innefattade också ett seminarium, en yrkeskurs för vuxna kvinnliga lärare. En tillfällig sådan hölls 1884-86, men det var inte förrän 1908 en permanent yrkeskurs inrättades, kallad Högre Lärarinneseminariet vid Stiftelsen Kjellbergska flickskolan: från 1910 jämställdes en examen därifrån med den som gavs från Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Seminariet upphörde 1932.

Kommunal skolaRedigera

Den 9 juni 1943 hölls den sista lektionen i Kjellbergska flickskolan som privatläroverk, och den 8 juli samma år erkände Kungl. Maj:t skolan som kommunal under namnet Kjellbergska kommunala flickskolan. Från hösten 1957 var skolan avgiftsfri.[10]

Byggnaden revs på hösten 1967 för att lämna plats åt delar av ett parkeringshus.[11] Den gamla byggnaden vid Storgatan såldes 1898 till Odd Fellow.

Föreståndare[8]Redigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer, gåvobrevet
 2. ^ Gåfvobref och reglemente för Kjellbergska flick-skolan uti Götheborg, Jonas Kjellberg, Götheborg 1846
 3. ^ ”och inrikes tidningar, onsdagen den 2 november 1836”. Arkiverad från originalet den 19 april 2014. https://web.archive.org/web/20140419231716/http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb:312627&recordNumber=5&totalRecordNumber=24. Läst 23 november 2010. 
 4. ^ Gunhild Kyle (1972). Svensk flickskola under 1800-talet. Göteborg: Kvinnohistoriskt arkiv. ISBN sid 43
 5. ^ Stiftelsen Kjellbergska Flickskolan 1835 - 1935, Thyra Kullgren, Kjellbergska flickskolan, Göteborg 1935 s. 25ff
 6. ^ Post- och inrikes tidningar, måndag den 22 maj 1843”. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117021625/http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb:257688&recordNumber=12&totalRecordNumber=24. Läst 23 november 2010. 
 7. ^ Göteborgs weckoblad, lördag den 19 juni 1875”. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117021119/http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb:33872&recordNumber=19&totalRecordNumber=24. Läst 23 november 2010. 
 8. ^ [a b] Heckscher, Ebba, Några drag ur den svenska flickskolans historia: under fleres medverkan samlade, Norstedt & söner, Stockholm, 1914
 9. ^ Edit Hedin, Göteborgs flickskolor , 1967
 10. ^ Göteborgs Kommunalkalender 1964, red. Alvar Westman, Göteborgs Stads Statistiska Byrå, Göteborg 1964, s. 127
 11. ^ Skylten på parkeringshuset, Kjellbergska flickskolans kamratförening.

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

 • Göteborgs kalender för 1857. Stockholm: Rediviva. 1970[1857]. sid. 113. Libris 147921 
 • Kjellbergare : om en flickskola (2 uppl). Gnosjö  : minbok.nu: Kjellbergska flickskolans kamratförening. 2010. Libris 12194526. ISBN 91-978806-5-5 
 • Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg : 1619–1982. Göteborg förr och nu, 0348-2189 ; 17. Göteborg: Göteborgs hembygdsförb. 1982. sid. 40, 60, 74, 112. Libris 504662 
 • Nylén, Ove (1988). Från Börsen till Park Avenue : intressanta Göteborgsbyggnader uppförda mellan 1850 och 1950, uppställda i kronologisk ordning och avbildade på vykort. Lerum: Haspen. sid. 46. Libris 7792864. ISBN 91-970916-3-4 

Vidare läsningRedigera

 • Hammarskiöld, Hans; Linde Bjur Gunilla, Lärn Viveca (1996). Fasader i Göteborg: hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet. Stockholm: Gedin. sid. 131-135. Libris 7677346. ISBN 91-7964-195-4 
 • Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg 1929–1966, Kjellbergska gymnasiet 1966–1972 : redogörelse med anledning av skolans nedläggning 30 juni 1972. Göteborg. 1972. Libris 1325138 
 • Kjellbergska flickskolan 1936–1956 : tillägg till festskriften vid 100-årsjubiléet 1935. Göteborg. 1956. Libris 2321200 
 • Kullgren, Thyra (1935). Stiftelsen Kjellbergska flickskolan 1835–1935. Göteborg: Kjellbergska flickskolan. Libris 1347201 
 • Stiftelsen Kjellbergska flickskolan 1835–1910. Göteborg: Wald. Zachrisson. 1917. Libris 1659092 

Externa länkarRedigera