Kilopondmeter (kpm), är en äldre enhet för vridmoment, 1 kpm = 1 kilopond × 1 meter. Numera används istället så gott som uteslutande SI-enheten Newtonmeter, Nm. 1 kpm = 9,80665 Nm.