Kejserliga ryska flottans flaggor och befälstecken

Wikimedia-listartikel

Kejserliga ryska flottans flaggor och befälstecken är en lista över de flaggor och befälstecken som användes av den kejserliga ryska flottan från 1701 till 1917.

Flaggor och befältsteckenRedigera

Flagga I bruk Beteckning Anmärkningar
  1701 — 16 december 1917 Örlogsgös
1704—1913 Fästningflagga för sjöfästningar
1712 — 9 mars 1870 Kejsarflagga Hissad på stormasten betecknade det att en storfurste var ombord
1721—1917 Generalamirals tecken
15 december 1873 — 16 december 1917 Befälstecken för kommendanten i fästningarna Kronstadt, Viborg, Sveaborg, Kertj, Nikolajev och Sevastopol
4 november 1893 — 16 december 1917 Befälstecken för kommendanten i sjöfästningen Otsjakov
  7 december 1913 — 16 december 1917 Fästningsflagga
  13 januari 1720 — 25 februari 1797 Kejserlig galärflagga
 
1712-1918 Örlogsflagga
13 januari 1720 — 25 februari 1797 Befälstecken för förste amiraler
25 februari 1797 — 12 juli 1865 Befälstecken för äldste amiral (chef för första eskadern)
  13 januari 1720 — 25 februari 1797 Förste amiralsflagga för galärflottan
3 november 1765 — 11 augusti 1831 Galärflottans flagga
11 augusti 1831 — 12 juli 1865 Roddflottans flagga
12 maj 1903 — 16 december 1917 Flagga för båtar tillhöriga Livgardets Semjonovska regemente
  5 juni 1819 — 16 december 1917 Befälstecken för amiral förlänad Sankt Georgsorden
  16 mars 1870 — 16 december 1917 Befälstecken för viceamiraler
  16 mars 1870 — 16 december 1917 Befälstecken för viceamiral förlänad Sankt Georgsorden
  16 mars 1870 — 16 december 1917 Befälstecken för konteramiral
  5 juni 1819 — 16 december 1917 Befälstecken för konteramiral förlänad Sankt Georgsorden
  13 januari 1720 — 29 december 1732 Befälstecken för andre amiral
22 december 1743 — 9 mars 1763
25 maj 1804 — 12 juli 1865 Flagga för andra eskadern
24 mars 1870—1883 Flagga för hjälpfartyg
1883—11(14) juni 1907 Flagga för hjäpfartyg under befäl av en officer
11(14) juni 1907—1917 Flagga för transportfartyg, fartyg för utläggning av sjömärken och sjömätningsfartyg, med militär besättning eller under befäl av en officer
  1883—1907 Flagga för trängfartyg med en fartygsbefälhavare från handelsflottan
1907—24 april 1912 Flagga för transportfartyg, fartyg för utläggning av sjömärken och sjömätningsfartyg, med civil besättning som inte står under befäl av en officer
24 april 1912 — 24 december 1914 Flagga för fyrskepp, sjömätningsfartyg och fartyg för utläggning av sjömärken
24 december 1914 — 1917 Flagga för statsfartyg där besättningen inte utgörs av militär personal
  13 januari 1720 — 25 februari 1797 Andre amiralsflagga för galärflottan
  25 februari 1797 — 25 maj 1804 Befälstecken för chefen för andra divisionen
  13 januari 1720 — 29 december 1732 Befälstecken för tredje amiraler
22 december 1743 — 9 mars 1763
25 maj 1804 — 12 juli 1865 Flagga för tredje eskadern
  13 januari 1720 — 25 februari 1797 Tredje amiralsflagga för galärflottan
26 juli 1910 — 16 december 1917 Flagga för båtar tillhöriga Livgardets Kexholmska regemente
  25 februari 1797 — 25 maj 1804 Befälstecken för chefen för tredje divisionen

Kejserliga teckenRedigera

Tecken I bruk Beteckning
  1703 — 1720 Tsarflagga
  13.01.1720 — 12.06.1842 Kejserlig flagga
  13.01.1720 — 25.02.1797 Kejserlig galärflagga
  12.07.1858 — 16.12.1917 Kejserlig fartygsflagga
  12.07.1858 — 09.03.1870 Kejsarinnans flagga
  9.03.1870 — 16.12.1917 Kejsarinnans flagga
  1797 — 7.09.1827 Kejsarflagga för tronföljaren som generalamiral
7.09.1827 — 9.03.1870 Kejsarflagga för tronföljaren oavsett militär grad
  1797 — 7.09.1827 Slupflagga för tronföljare med amirals grad
  9.03.1870 — 1917 Tronföljarens flagga
  från 1850-talet Flagga för storfurste
  9.03.1870 — 1917 Flagga för storfurstar och storfurstinnor

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia.